NƏTİCƏ

Nəticə

1. Yalnız seroloji üsulların müsbət nəticələri ilə heyvanların məcburi kəsimə göndərilməsi məqsədəuyğun hesab edilə bilməz.

2. Müsbət nəticələrin eyni zamanda paralel olaraq İFA vasitəsilə Ig M-in və ZPR -ilə yoxlanılması tövsiyyə edilsin.

3.Yeni üsulun səmərəliliyini nəzərə alaraq, Ə. Ə. Alıyevin təqdim etdiyi “Brusellozun diaqnostikasının təkmilləşdirilməsinə dair metodik göstəriş” i bəyənilsin və nəşr etdirilməsi tövsiyyə edilsin.