DİGƏR SAHƏLƏRƏ TƏTBİQİ

Digər sahələrə tətbiqi

1. Hazırlanmış metodik göstərişdən bruselloza həssas bütün növ heyvanların, eləcə də zooantroponoz xəstəlik olduğundan insanların brusellozunun diaqnostikasında da istifadə oluna bilər.

2. İnfeksion xəstəliklərin iti, yarım iti dövründə serumda spesifik anticismlər əmələ gəlmədən sürü məhv ola bilir, bu səbəbdən xəstəliyin inqubasiya dövründə mövcud seroloji üsullarla diaqnoz qoymaq mümkün olmur, xəstəlik prodromol dövrə keçəndə dəyən ziyan daha çoxalır. Bu səbəbdən “ABNUREL” Triada reaksiyası digər iti gedişli infeksion xəstəliklərin diaqnostikasında da tətbiq edilə bilər, lakin törədicilərin bəzi spesifik xüsusiyyətləri mütləq nəzərə alınmalıdır!